Costa del Garraf

Gestió integrada de la Costa del Garraf

Estudis del medi marí

Foto-identificació de balenes i dofins al litoral català

Es tracta d’un projecte que té per objecte estudiar les comunitats de cetacis presents a les costes del Garraf.

OBSEA: Observatori submari cablejat

El Obsea és un observatori cablejat instal·lat a 4km mar endins i 20m de profunditat davant de la costa del Garraf, en una zona protegida de pesca.