Costa del Garraf

Gestió integrada de la Costa del Garraf

Estudis del medi marí

Projecte Rorqual

El Projecte Rorqual estudia la presència anual del rorqual comú (Balaenoptera physalus) durant la primavera a prop del litoral català, especialment entre Tarragona i Barcelona i a les costes del Garraf.

Centre d'interpretació de l'espai marí "Costes del Garraf"

Esdevenir el centre d'interpretació de l'espai marí Costes del Garraf de la Xarxa Natura 2000 per tal de difondre els seus valors , donar-lo a conèixer a la societat en general i impulsar projectes per a la seva conservació.

Projecte Silmar: Xarxa de seguiment del litoral marí

El projecte Silmar és una xarxa de seguiment del litoral marí que busca implicar a la societat civil i els ents locals, de manera voluntaria, en la conservació, custodia i conservació del medi marí.