Costa del Garraf

Gestió integrada de la Costa del Garraf

Gestió de la costa

Centre d'interpretació de l'espai marí "Costes del Garraf"

Esdevenir el centre d'interpretació de l'espai marí Costes del Garraf de la Xarxa Natura 2000 per tal de difondre els seus valors , donar-lo a conèixer a la societat en general i impulsar projectes per a la seva conservació.

INN-COASTS

Projecte de recerca en l'àmbit de la gestió integrada de zones costaneres.

  •