Costa del Garraf

Gestió integrada de la Costa del Garraf

Projecte Silmar: Xarxa de seguiment del litoral marí


  • Organització: Fundació Mar.
  • Descripció del projecte: El projecte Silmar és una xarxa de seguiment del litoral marí que busca implicar a la societat civil i els ents locals, de manera voluntaria, en la conservació, custodia i conservació del medi marí.