Costa del Garraf

Gestió integrada de la Costa del Garraf

Projecte Rorqual


  • Organització: Associació EDMAKTUB.
  • Descripció del projecte: El Projecte Rorqual estudia la presència anual del rorqual comú (Balaenoptera physalus) durant la primavera a prop del litoral català, especialment entre Tarragona i Barcelona i a les costes del Garraf. L’objetiu principal és aprofundir en el coneixament d’aquesta balena, la segona més gran del mon i única del Mediterrani, i les condicions de la zona que condicionen la seva visita i li permeten alimentarse. A la vegada s’estudien altres espècies marines i paràmetres oceanogràfics que fan d’aquesta zona una àrea d’especial importancia i gran riquesa.
    Paralelament el projecte treballa en col.laboració amb sectors molt relacionats com el de la pesca o la nàutica, i fa difusió a traves de xerrades, cursos i conferències en l’àmbit científic,a escoles i public general; tenint així un fort component educatiu, de concienciació i conservació.