Costa del Garraf

Gestió integrada de la Costa del Garraf

Programa FOAP de Formació Ocupacional


  • Organització: Institut Municipal d’Educació i Treball – IMET
  • Descripció del projecte: Formació ocupacional en cursos certificats de professionalitat.
    Cada curs conté el mòdul de sensibilització ambiental dins del curs com a formació complementària. A banda, en alguns cursos també es dona contingut ambiental al formar part dels continguts del certificat de professionalitat.


Enllaç extern

http://www.imet.cat