Costa del Garraf

Gestió integrada de la Costa del Garraf

Pla d’actuacions de Gestió Integrada de les zones costaneres del Garraf


  • Organització: Consorci dels Colls i Miralpeix.
  • Descripció del projecte: