Costa del Garraf

Gestió integrada de la Costa del Garraf

OBSEA: Observatori submari cablejat


  • Organització: Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Descripció del projecte: El Obsea és un observatori cablejat instal·lat a 4km mar endins i 20m de profunditat davant de la costa del Garraf, en una zona protegida de pesca. L’Observatori permet la instalació de diferents tipus d’equipament científic per mesurar i estudiar tots aquells paràmetres relacionats amb el mar, des de paràmetres biológics, físics, químics o meteorològics.
    L’observatori va ser dissenyat i desplegat per la UPC i actualment la UPC realitza el seu manteniment i gestió. Gràcies al projecte Obsea la UPC participa en diferents projectes Europeus relacionats amb observatoris submarins i tecnologia marina.


Enllaç extern

http://www.obsea.es