Costa del Garraf

Gestió integrada de la Costa del Garraf

INN-COASTS


  • Organització: Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Descripció del projecte: El projecte pretén desenvolupar un marc conceptual per l’enfocament basat en els ecosistemes a les zones costaneres mediterrànies espanyoles seguint el Protocol GIZC i la Directiva Marc Marina d’Europa. S’analitzarà l’impacte del canvi climàtic en els ecosistemes costaners, les ciutats i les activitats pertinents, com ara el turisme, per desenvolupar unes pautes de planificació adaptativa en àrees pilot. Finalment, es crearà una plataforma de governança de GIZC basada en els ecosistemes a les zones costaneres amb l’ampliació de la xarxa d’experts de la costa mediterrània i prenedors de decisions. Els espais costaners que s’estudiaran seran les Costes del Garraf i el Delta de l’Ebre.