Costa del Garraf

Gestió integrada de la Costa del Garraf

Garraf des del mar: navegació litoral


  • Organització: Observatori Astronòmic del Garraf – Aula de Geografia Aplicada
  • Descripció del projecte: Garraf des del Mar té per objectiu donar a conèixer el litoral del Garraf, aportant un nou punt de vista a la interpretació del territori. Combina treballs de recerca en Geografia Portuaria, així com activitats educatives i lúdiques. Estableix ponts entre diferents agents implicats en la gestió de l’espai litoral. Aula de Geografia Aplicada està formada per un equip interdisciplinari, formats en Geografia i altres ciències socials y experimentals. L’Observatori Astronòmic del Garraf és el marc legal d’aquest equip de treball.


Enllaç extern

http://www.oagarraf.net