Costa del Garraf

Gestió integrada de la Costa del Garraf

Foto-identificació de balenes i dofins al litoral català


  • Organització: Associació Cetàcea.
  • Descripció del projecte: Es tracta d’un projecte que té per objecte estudiar les comunitats de cetacis presents a les costes del Garraf. La nostra intenció és saber quines espècies de cetacis hi viuen, quins són els hàbitats que ocupen i aprofundir una mica més en les seves relacions i identificació.