Costa del Garraf

Gestió integrada de la Costa del Garraf

Centre d’interpretació de l’espai marí “Costes del Garraf”


  • Organització: Centre d’Estudis del Mar.
  • Descripció del projecte: Esdevenir el centre d’interpretació de l’espai marí Costes del Garraf de la Xarxa Natura 2000 per tal de difondre els seus valors , donar-lo a conèixer a la societat en general i impulsar projectes per a la seva conservació.