Costa del Garraf

Gestió integrada de la Costa del Garraf

Descripció del projecte

En els últims anys, una sèrie d’importants noves polítiques s’han posat en marxa a Europa i al Mediterrani. Totes elles promouen un concepte ampliat de la Gestió Integrada de les Zones Costaneres (GIZC), incloent un marc basat en els ecosistemes. Però els conceptes innovadors impulsats per aquestes polítiques encara són poc coneguts i encara manquen els mètodes i les eines per posar-los en pràctica per part dels diferents agents del territori (administracions, sectors econòmics, població local, etc.). En aquesta situació, la ciència per si sola no pot tenir totes les respostes. Així que hi ha una possibilitat de complementar la rellevància científica i el coneixement amb altres tipus de coneixement i experiències procedents de les parts interessades, gestors i societat civil. Per tant, és necessària la participació per intercanviar dades i construir un coneixement comú per a la gestió del nostre litoral i els ecosistemes marins i així per fer front als riscos plantejats pels canvis globals, construint oportunitats per prendre les millors decisions possibles pel futur.

Existeix una necessitat urgent de construir nous models de governança, especialment vinculats a una escala local i nacional, per a proposar directrius utilitzant metodologies més integrades i participatives. Cal augmentar el coneixement comú entre els agents del territori, científics, etc.

En aquest sentit, els objectius del projecte són:

  1. Desenvolupar un marc conceptual per l’enfocament basat en els ecosistemes a les zones costaneres mediterrànies espanyoles seguint el Protocol GIZC i la Directiva Marc Marina d’Europa.
  2. Recollida de dades sobre els ecosistemes costaners i marins al llarg de la costa mediterrània espanyola, en diferents moments, amb l’objectiu de cartografiar i inventariar els ecosistemes rellevants.
  3. Explorar la percepció dels experts i les parts interessades sobre les pràctiques de planificació i les tendències, avaluar fins a quin punt aquestes tendències han incorporat la GIZC basada en els ecosistemes i estratègies d’adaptació als impactes del canvi climàtic.
  4. Analitzar el paper del teixit urbà a les regions (de la ciutat com a motor de noves formes de desenvolupament econòmic, com han influït les noves formes de turisme sostenible, el metabolisme urbà i l’impacte de la ciutat sobre el paisatge dels ecosistemes i el territori costaner).
  5. Analitzar l’impacte del canvi climàtic en els ecosistemes costaners, les ciutats i les activitats pertinents, com ara el turisme, per desenvolupar unes pautes de planificació adaptativa en àrees pilot.
  6. Creació d’una plataforma de governança de GIZC basada en els ecosistemes a les zones costaneres amb l’ampliació de la xarxa d’experts de la costa mediterrània i prenedors de decisions. Un dels objectius finals serà identificar les possibles respostes en relació amb la GIZC, tractant de fer un pont entre la ciència i la presa de decisions.
  7. Una avaluació final amb mapes, indicadors i dades comptables, amb una integració d’aquestes a la plataforma de governança INN-COASTS.