Què és la gestió integrada de zones costaneres?

Els espais costaners, degut a la integració entre ambients marins i ambients terrestres, alberguen una gran riquesa ambiental (confluència d’ecosistemes, espais d’elevada productivitat biològica, hàbitat de nombrosa biodiversitat, etc.), però alhora són receptors de múltiples impactes que posen en risc la conservació dels valors esmentats.

Una gestió dels sistemes costaners que tingui en compte els serveis ambientals que ofereixen els seus ecosistemes, serà aquella que aconsegueixi mantenir l’equilibri entre l’explotació humana pel seu benestar i la conservació del medi.

Aquest web pretén un ser una plataforma per la governança del litoral, en concret per les dues zones costaneres on s'ha centrat el projecte INN-COASTS: el Delta de l'Ebre i la Costa del Garraf.